joomla templates Urzad Pracy

Drogi Użytkowniku!

 

Informujemy, że:

- pod adresem http://power.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

- pod adresem http://rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


Jeśli jesteś zainteresowany informacjami na temat PO WER lub RPO WiM przejdź na stronę właściwego Programu


Jeśli poszukujesz informacji archiwalnych na temat PO KL 2007-2013, pozostań na tej stronie

RPO2 PFE2
 maks2 ok

Zestawienie pytań i odpowiedzi - konkursy PO WER

  • PDF

    Poniżej publikujemy "Zestawienie pytań i odpowiedzi dotyczących założeń konkursów ogłoszonych przez WUP w Olsztynie w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER". Dokument będzie na bieżąco aktualizowany, więc zachęcamy Państwa do regularnego odwiedzania naszej strony bądź skorzystania z newslettera czy kanału RSS.

Więcej…

Spotkanie informacyjne dotyczące założeń konkursów ogłoszonych w ramach PO WER

  • PDF

    Informujemy, że 20 listopada br. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie organizuje Spotkanie Informacyjne, poświęcone omówieniu kluczowych założeń konkursów ogłoszonych przez WUP w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), na projekty z zakresu aktywizacji zawodowej młodych osób niepracujących, w wieku poniżej 29 roku życia.  

Więcej…

Konkursy w ramach PO WER na projekty aktywizacji zawodowej młodych osób pozostających bez pracy

  • PDF

    Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów aktywizacji zawodowej osób młodych, w wieku do 29. roku życia, pozostających bez pracy, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy (Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.2).

Więcej…

Lista projektów pozakonkursowych PUP wybranych do dofinansowania w ramach RPO WiM 2014-2020

  • PDF

    Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że zakończyła się procedura oceny merytorycznej projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Działania 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Więcej…

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych 10.1 RPO WiM realizowanych przez powiatowe urzędy pracy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego

  • PDF

    Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy Działania 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy.

Więcej…

archiwum2

rss

Newsletter
Dodaj strone do ulubionychWyślij stronę mailemDrukuj stronę
Tu jesteś: Strona startowa

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego