joomla templates Urzad Pracy

Drogi Użytkowniku!

 

Informujemy, że:

- pod adresem http://power.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

- pod adresem http://rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


Jeśli jesteś zainteresowany informacjami na temat PO WER lub RPO WiM przejdź na stronę właściwego Programu


Jeśli poszukujesz informacji archiwalnych na temat PO KL 2007-2013, pozostań na tej stronie

RPO2 PFE2
 maks2 ok

Działanie 10.3 RPO WiM: Rusza finansowe wsparcie na tworzenie nowych firm - sprawdź, kto będzie udzielał dotacji

  • PDF

W ramach Działania 10.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. Rozwój samozatrudnienia rozpoczyna się realizacja projektów, w których można uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Więcej…

Wnioski przekazane do oceny merytorycznej w ramach Działania 10.2 RPO WiM 2014-2020

  • PDF

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursach ogłoszonych w 2016 roku w ramach Działania 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Więcej…

Aplikacja służąca analizie monitorowania uczestników projektów EFS

  • PDF

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju udostępniło aplikację ADU_EFS_1.0 służącą analizie monitorowania uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS.

Więcej…

Zakończenie prac odwoławczej Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 10.2 RPO WiM 2014-2020

  • PDF

Informujemy, że dnia 8 lipca br. zakończyło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów, w ramach której dokonano oceny wniosków, które w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu zostały skierowane do dalszego etapu oceny formalno-merytorycznej.

Więcej…

Zakończenie prac Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 10.4 RPO WiM 2014-2020

  • PDF

Informujemy, że dnia 28 czerwca br. zakończyła posiedzenie Komisja Oceny Projektów w ramach 3 konkursów w Działaniu 10.4 RPO WiM 2014-2020.

Więcej…

archiwum2

rss

Newsletter
Dodaj strone do ulubionychWyślij stronę mailemDrukuj stronę
Tu jesteś: Strona startowa

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego