joomla templates Urzad Pracy

Drogi Użytkowniku!

 

Informujemy, że:

- pod adresem http://power.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

- pod adresem http://rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


Jeśli jesteś zainteresowany informacjami na temat PO WER lub RPO WiM przejdź na stronę właściwego Programu


Jeśli poszukujesz informacji archiwalnych na temat PO KL 2007-2013, pozostań na tej stronie

RPO2 PFE2
 maks2 ok

Spotkanie informacyjne i warsztaty dla potencjalnych beneficjentów RPO WiM – ZMIANY ORGANIZACYJNE

  • PDF

    Informujemy, że z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, zmuszeni jesteśmy zrezygnować z proponowanej wcześniej formuły wsparcia potencjalnych beneficjentów RPO WiM.

    W związku z tym w miejsce pierwotnie planowanych dwóch wydarzeń – spotkania informacyjnego i warsztatów – odbędzie się wyłącznie spotkanie informacyjne, podczas którego omówione zostaną założenia poszczególnych konkursów ogłoszonych przez WUP w ramach RPO WiM oraz zaprezentowane zostaną ogólne zasady pracy w systemie LSI MAKS2 i jego podstawowe funkcjonalności.

    Spotkanie informacyjne odbędzie się 11 grudnia 2015 r. w Eranova – Miejsce Kreatywnej Aktywności, przy Al. Obrońców Tobruku 3 w Olsztynie, w godzinach 10:00-14:30.

Więcej…

Spotkanie informacyjne i warsztaty dla potencjalnych beneficjentów konkursów ogłoszonych przez WUP w ramach RPO WiM

  • PDF

    Informujemy, że 9 grudnia br. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie organizuje Spotkanie informacyjne, poświęcone omówieniu kluczowych założeń konkursów ogłoszonych przez WUP w ramach Działań 10.2, 10.3 i 10.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM), na projekty z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepracujących w wieku powyżej 29. roku życia, wsparcie samozatrudnienia oraz działania outplacementowe.  

    Dodatkowo 11 grudnia br. WUP w Olsztynie organizuje warsztaty dla potencjalnych beneficjentów z zakresu zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WiM oraz zasad pracy z systemem informatycznym LSI MAKS2, stworzonym na potrzeby obsługi Programu (w tym tworzenia wniosku o dofinansowanie).

Więcej…

Konkursy w ramach RPO na projekty aktywizacji zawodowej, wsparcie samozatrudnienia i projekty typu outplacement

  • PDF

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach następujących Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:

Więcej…

Spotkanie informacyjne PO WER – podsumowanie i prezentacje

  • PDF

Dnia 20 listopada br. w Hotelu Villa Pallas w Olsztynie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące założeń konkursów ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na projekty z zakresu aktywizacji zawodowej młodych osób niepracujących, w wieku do 29. roku życia.

Więcej…

Bezpłatne szkolenia z tworzenia projektów PO WER

  • PDF

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie w ramach konkursów ogłoszonych 2 listopada br. przez WUP w Olsztynie w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER, do wzięcia udziału w nieodpłatnych dwudniowych szkoleniach warsztatowych z zakresu tworzenia wniosków o dofinansowanie w POWER (z praktycznym wykorzystaniem systemu SOWA oraz szczegółowym omówieniem zasad kwalifikowania wydatków i konstruowania budżetu projektu):

Więcej…

archiwum2

rss

Newsletter
Dodaj strone do ulubionychWyślij stronę mailemDrukuj stronę
Tu jesteś: Strona startowa

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego