joomla templates Urzad Pracy

Drogi Użytkowniku!

 

Informujemy, że:

- pod adresem http://power.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

- pod adresem http://rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


Jeśli jesteś zainteresowany informacjami na temat PO WER lub RPO WiM przejdź na stronę właściwego Programu


Jeśli poszukujesz informacji archiwalnych na temat PO KL 2007-2013, pozostań na tej stronie

RPO2 PFE2
 maks2 ok

Stan naborów oraz wykorzystanie alokacji konkursów PO KL ogłoszonych w 2012 roku

  • PDF

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie przedstawia informację na temat konkursów ogłoszonych w roku 2012

Więcej…

ROEFS Elbląg – oferta szkoleniowa na II kwartał 2012

  • PDF

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Elblągu zaprasza do zapoznania się z najnowszą ofertą szkoleniową zaplanowaną na II kwartał 2012.
    Z usług świadczonych przez Regionalny Ośrodek EFS skorzystać mogą podmioty z terenu powiatów: elbląskiego, bartoszyckiego, nowomiejskiego, braniewskiego, iławskiego, lidzbarskiego, kętrzyńskiego oraz ostródzkiego.

Więcej…

Uruchomienie systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

  • PDF

Informujemy, że w dniu 1 lipca 2011 r. Ministerstwo Gospodarki uruchomiło system Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). CEIDG jest ewidencją przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Rejestr prowadzony jest w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Oznacza to, iż obecnie organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy nie jest już gmina właściwa ze względu na miejsce jego zamieszkania, a Minister Gospodarki.

Więcej…

Nowy harmonogram szkoleń ROEFS Olsztyn i nabór na szkolenie

  • PDF

Regionalny Ośrodek EFS w Olsztynie serdecznie zaprasza do zapoznania się z nowym harmonogramem szkoleń na II kwartał 2012 roku.

Więcej…

Aktualizacja dokumentu „FAQ w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL”

  • PDF

Informujemy, że dnia 5 kwietnia 2012 roku Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki zaktualizowała dokument pt. „FAQ w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL”. Stanowi on zestaw odpowiedzi, przygotowanych na podstawie najczęściej kierowanych do Instytucji Zarządzającej pytań dotyczących interpretacji zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL” (wersji: z 15 grudnia 2011 r., z 22 listopada 2010 r. oraz z 28 grudnia 2009 r.).

Więcej…

archiwum2

rss

Newsletter
Dodaj strone do ulubionychWyślij stronę mailemDrukuj stronę
Tu jesteś: Strona startowa

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego