joomla templates Urzad Pracy

Drogi Użytkowniku!

 

Informujemy, że:

- pod adresem http://power.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

- pod adresem http://rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


Jeśli jesteś zainteresowany informacjami na temat PO WER lub RPO WiM przejdź na stronę właściwego Programu


Jeśli poszukujesz informacji archiwalnych na temat PO KL 2007-2013, pozostań na tej stronie

RPO2 PFE2
 maks2 ok

Aktualizacja „Planu realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce”

  • PDF

    Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonało aktualizacji opracowanego w 2014 r. „Planu realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce”, określającego zasady realizacji wsparcia osób młodych pozostających bez zatrudnienia, realizowanego m.in. z wykorzystaniem środków EFS oraz środków specjalnej linii budżetowej uruchomionej przez Komisję Europejską – Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (z ang. YEI) – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Więcej…

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych 1.1.2 PO WER realizowanych przez powiatowe urzędy pracy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego

  • PDF

    Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
    

Więcej…

Konkursy PO WER - wnioski pozytywne formalnie

  • PDF

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych na konkursy ogłoszone w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Więcej…

Zestawienie pytań i odpowiedzi - konkursy RPO WiM

  • PDF

    Poniżej publikujemy "Zestawienie pytań i odpowiedzi dotyczących założeń konkursów ogłoszonych przez WUP w Olsztynie w ramach RPO WiM 2014-2020". Dokument będzie na bieżąco aktualizowany, więc zachęcamy Państwa do regularnego odwiedzania naszej strony bądź skorzystania z newslettera czy kanału RSS.

Więcej…

Uruchomienie nowej Bazy Konkurencyjności dla perspektywy finansowej 2014-2020

  • PDF

    Informujemy, że w dniu 7 grudnia 2015 r. Ministerstwo Rozwoju udostępniło docelową Bazę Konkurencyjności dla perspektywy finansowej 2014-2020. Nowe narzędzie dostępne jest pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz https://konkurencyjnosc.gov.pl.
    Beneficjenci, którzy realizować będą projekty w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020, mają obowiązek upubliczniać zapytania ofertowe za pośrednictwem Bazy zgodnie z regulacjami zawartymi w tym zakresie w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Więcej…

archiwum2

rss

Newsletter
Dodaj strone do ulubionychWyślij stronę mailemDrukuj stronę
Tu jesteś: Strona startowa

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego