joomla templates Urzad Pracy

Drogi Użytkowniku!

 

Informujemy, że:

- pod adresem http://power.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

- pod adresem http://rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


Jeśli jesteś zainteresowany informacjami na temat PO WER lub RPO WiM przejdź na stronę właściwego Programu


Jeśli poszukujesz informacji archiwalnych na temat PO KL 2007-2013, pozostań na tej stronie

RPO2 PFE2
 maks2 ok

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów ogłoszonych w ramach Działania 10.4 RPO WiM 2014-2020

  • PDF

Informujemy, że dnia 15 kwietnia 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie organizuje spotkanie informacyjne, poświęcone omówieniu kluczowych założeń konkursów ogłoszonych w ramach Działania 10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM), na projekty z zakresu pomocy w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

Więcej…

Informacja o zakończeniu prac Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 10.2, 10.3 i 10.5 RPO WiM 2014-2020

  • PDF

Informujemy, że dnia 15 marca br. zakończyły się prace Komisji Oceny Projektów w ramach konkursów w Działaniu 10.2, 10.3 oraz 10.5 RPO WiM 2014-2020.

Więcej…

Nabór projektów pozakonkursowych PUP w ramach RPO WiM 2014-2020 nr RPWM.10.01.00-IP.01-28-001/16

  • PDF

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy Działania 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy.

Więcej…

Konkursy w ramach Działania 10.4 RPO WiM na projekty dotyczące pomocy w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3

  • PDF

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Więcej…

Nabór projektów pozakonkursowych PUP w ramach POWER - wydłużenie terminu

  • PDF

    Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej…

archiwum2

rss

Newsletter
Dodaj strone do ulubionychWyślij stronę mailemDrukuj stronę
Tu jesteś: Strona startowa

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego