joomla templates Urzad Pracy

Drogi Użytkowniku!

 

Informujemy, że:

- pod adresem http://power.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

- pod adresem http://rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


Jeśli jesteś zainteresowany informacjami na temat PO WER lub RPO WiM przejdź na stronę właściwego Programu


Jeśli poszukujesz informacji archiwalnych na temat PO KL 2007-2013, pozostań na tej stronie

RPO2 PFE2
 maks2 ok

Lista projektów pozakonkursowych PUP wybranych do dofinansowania w ramach RPO WiM 2014-2020

  • PDF

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że zakończyła się procedura oceny merytorycznej projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Działania 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Więcej…

Lista projektów pozakonkursowych PUP wybranych do dofinansowania w ramach PO WER

  • PDF

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że zakończyła się procedura oceny formalno-merytorycznej projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy  na rok 2016 w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Więcej…

Aktualizacja materiału na temat uzyskiwania kwalifikacji w projektach współfinansowanych ze środków EFS

  • PDF

Poniżej zamieszczamy zaktualizowane materiały dotyczące kwestii uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie 2014-2020, opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych.
Zachęcamy do lektury i wykorzystywania zawartych w materiale informacji przy formułowaniu założeń projektów.

Więcej…

Zestawienie pytań i odpowiedzi - Działanie 10.4 RPO WiM - CZĘŚĆ III

  • PDF

Poniżej publikujemy trzecią część "Zestawienia pytań i odpowiedzi dotyczących założeń konkursów ogłoszonych przez WUP w Olsztynie w ramach Działania 10.4 RPO WiM 2014-2020".

Więcej…

Konkursy w ramach Działania 10.2 RPO WiM na projekty aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia

  • PDF

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Więcej…

archiwum2

rss

Newsletter
Dodaj strone do ulubionychWyślij stronę mailemDrukuj stronę
Tu jesteś: Strona startowa

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego