joomla templates Urzad Pracy

Drogi Użytkowniku!

 

Informujemy, że:

- pod adresem http://power.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

- pod adresem http://rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


Jeśli jesteś zainteresowany informacjami na temat PO WER lub RPO WiM przejdź na stronę właściwego Programu


Jeśli poszukujesz informacji archiwalnych na temat PO KL 2007-2013, pozostań na tej stronie

RPO2 PFE2
 maks2 ok

Wysokość dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielanych w ramach Działania 10.3 oraz 10.5 RPO WiM

  • PDF

Zwracamy Państwa uwagę, że zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu rozdział 1.4 oraz Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (Podrozdział 4.2 Warunki i procedury udzielania wsparcia) wsparcie finansowe udzielane w ramach realizowanych projektów z Działania 10.3 oraz 10.5 RPO WiM nie może być wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 r. wyniosła 3 899,78 zł (wysokość tego wynagrodzenia jest publikowana raz w roku). W związku z powyższym wysokość dotacji udzielanych w chwili obecnej w ramach Działania 10.3 oraz 10.5 RPO WiM nie może przekroczyć kwoty 23 398,68 zł.

Szczegóły dotyczące aktualnie obowiązującej wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej znajdą Państwo na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego

Jednocześnie prosimy na bieżąco monitorować wszelkie zmiany dokumentów programowych w tym m.in. Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, ponieważ planowana jest zmiana polegająca na uwzględnieniu przeciętnego wynagrodzenia przy wyliczaniu maksymalnej wysokości dotacji, nie zaś jak ma to miejsce obecnie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wszelkie zmiany ww. wytycznych będą publikowane na naszej stronie internetowej.

archiwum2

rss

Newsletter
Dodaj strone do ulubionychWyślij stronę mailemDrukuj stronę
Tu jesteś: Wysokość dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielanych w ramach Działania 10.3 oraz 10.5 RPO WiM

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego