joomla templates Urzad Pracy

Drogi Użytkowniku!

 

Informujemy, że:

- pod adresem http://power.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

- pod adresem http://rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


Jeśli jesteś zainteresowany informacjami na temat PO WER lub RPO WiM przejdź na stronę właściwego Programu


Jeśli poszukujesz informacji archiwalnych na temat PO KL 2007-2013, pozostań na tej stronie

RPO2 PFE2
 maks2 ok

Wnioski przekazane do oceny merytorycznej w ramach Działania 10.2 RPO WiM 2014-2020

  • PDF

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursach ogłoszonych w 2016 roku w ramach Działania 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Spośród 79 wniosków złożonych podczas naboru, 65 wniosków skierowano do oceny merytorycznej, 13 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełniania kryteriów merytorycznych – specyficznych obligatoryjnych ocenianych na etapie oceny formalnej, natomiast 1 wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia z uwagi na brak właściwego uzupełnienia wniosku na etapie weryfikacji wymogów formalnych.

Poniżej przedstawiamy Listy wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursów:

archiwum2

rss

Newsletter
Dodaj strone do ulubionychWyślij stronę mailemDrukuj stronę
Tu jesteś: Wnioski przekazane do oceny merytorycznej w ramach Działania 10.2 RPO WiM 2014-2020

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego