joomla templates Urzad Pracy

Drogi Użytkowniku!

 

Informujemy, że:

- pod adresem http://power.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

- pod adresem http://rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


Jeśli jesteś zainteresowany informacjami na temat PO WER lub RPO WiM przejdź na stronę właściwego Programu


Jeśli poszukujesz informacji archiwalnych na temat PO KL 2007-2013, pozostań na tej stronie

RPO2 PFE2
 maks2 ok

Aplikacja służąca analizie monitorowania uczestników projektów EFS

  • PDF

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju udostępniło aplikację ADU_EFS_1.0 służącą analizie monitorowania uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS.

Aplikacja ta ma służyć beneficjentom do otrzymywania zagregowanych danych wskaźnikowych w odniesieniu do poszczególnych projektów w oparciu o wyeksportowane z SL2014 pliki formularzy monitorowania uczestników. Załącznikiem do aplikacji jest plik do weryfikacji sumy kontrolnej weryfikuj_1.0. Aplikacja działa w trybie off-line.

Prosimy o zapoznanie się z pismem Ministerstwa Rozwoju z dnia 27.06.2016, znak: DZF.IV.0471.11.2016.BG.1, w którym znajdują się szczegółowe informacje.

Załączniki:

archiwum2

rss

Newsletter
Dodaj strone do ulubionychWyślij stronę mailemDrukuj stronę
Tu jesteś: Aplikacja służąca analizie monitorowania uczestników projektów EFS

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego