joomla templates Urzad Pracy

Drogi Użytkowniku!

 

Informujemy, że:

- pod adresem http://power.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

- pod adresem http://rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


Jeśli jesteś zainteresowany informacjami na temat PO WER lub RPO WiM przejdź na stronę właściwego Programu


Jeśli poszukujesz informacji archiwalnych na temat PO KL 2007-2013, pozostań na tej stronie

RPO2 PFE2
 maks2 ok

Zakończenie prac Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 10.4 RPO WiM 2014-2020

  • PDF

Informujemy, że dnia 28 czerwca br. zakończyła posiedzenie Komisja Oceny Projektów w ramach 3 konkursów w Działaniu 10.4 RPO WiM 2014-2020.

Ze względu na założenia konkursu, które mówią iż w danym subregionie może zostać wybrany tylko jeden wnioskodawca - operator (którego wniosek uzyska najwyższą liczbę punktów), Komisja Oceny Projektów rekomendowała do dofinansowania łącznie 3 projekty (jeden dla każdego subregionu).

Wyniki zakończonego posiedzenia wskazują, iż alokacja w każdym konkursie w ramach Działania 10.4 RPO WiM 2014-2020, zostanie wyczerpana.

Poniżej zamieszczamy listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów dofinansowanych oraz listę członków Komisji Oceny Projektów.

Wyniki konkursów:

Skład Komisji Oceny Projektów:

 

logotypy RPO

archiwum2

rss

Newsletter
Dodaj strone do ulubionychWyślij stronę mailemDrukuj stronę
Tu jesteś: Zakończenie prac Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 10.4 RPO WiM 2014-2020

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego