joomla templates Urzad Pracy

Drogi Użytkowniku!

 

Informujemy, że:

- pod adresem http://power.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

- pod adresem http://rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


Jeśli jesteś zainteresowany informacjami na temat PO WER lub RPO WiM przejdź na stronę właściwego Programu


Jeśli poszukujesz informacji archiwalnych na temat PO KL 2007-2013, pozostań na tej stronie

RPO2 PFE2
 maks2 ok

Konkursy POWER

  • PDF

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że w drugiej połowie czerwca br. przewidziane jest ogłoszenie dwóch konkursów w ramach Poddziałania 1.2.2 POWER (na subregion olsztyński i elbląski). Rozpoczęcie naborów planowane jest w sierpniu br.

Nabory związane są z koniecznością zakontraktowania środków pochodzących z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI), niewykorzystanych w konkursach ogłoszonych w 2015 roku.

Jednocześnie informujemy, że obecnie trwa procedura związana z oceną projektów skierowanych do ponownej oceny w wyniku uwzględnienia protestów złożonych po rozstrzygnięciu konkursów z 2015 roku. Zakończenie tej oceny przewidujemy w lipcu br. tj. przed rozpoczęciem w/w naborów.

W związku z tym, że w chwili obecnej nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, czy powyższa procedura doprowadzi do pełnego wykorzystania dostępnej jeszcze alokacji YEI zastrzegamy, iż istnieje możliwość odwołania naborów, o czym niezwłocznie poinformujemy Państwa za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Dodatkowo informujemy, iż z powodu późnego terminu zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Działania na rok 2016 i konieczności jak najszybszego rozpoczęcia procedury związanej z pełnym wykorzystaniem pozostałych jeszcze środków Inicjatywy YEI, ogłoszenia o naborach wniosków zostaną zamieszczone wyłącznie na stronie internetowej WUP.

Wyjaśniamy, że brak w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2016 rok informacji na temat konkursów planowanych do przeprowadzenia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie wynika z faktu, że w ramach POWER nie planowano uruchomienia żadnych konkursów w tym roku. Jednakże, ze względu na fakt, że konkursy ogłoszone w 2015 roku nie zakończyły się pełną kontraktacją środków YEI, pojawiła się konieczność przeprowadzenia dodatkowych naborów.

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany Plan Działania na rok 2016 w ramach POWER, zawierający fiszki konkursów zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą na podstawie Uchwały nr 65 Komitetu Monitorującego PO WER z dnia 17 maja 2016 roku.

Plik do pobrania:

 

archiwum2

rss

Newsletter
Dodaj strone do ulubionychWyślij stronę mailemDrukuj stronę
Tu jesteś: Konkursy POWER

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego