joomla templates Urzad Pracy

Drogi Użytkowniku!

 

Informujemy, że:

- pod adresem http://power.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

- pod adresem http://rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


Jeśli jesteś zainteresowany informacjami na temat PO WER lub RPO WiM przejdź na stronę właściwego Programu


Jeśli poszukujesz informacji archiwalnych na temat PO KL 2007-2013, pozostań na tej stronie

RPO2 PFE2
 maks2 ok

Informacja o zakończeniu prac Komisji Oceny Projektów Nr 1/1.2.2-POWR/2015 w ramach konkursów w Poddziałaniu 1.2.2 PO WER

  • PDF

Informujemy, że dnia 8 kwietnia br. zakończyła posiedzenie Komisja Oceny Projektów w ramach 3 konkursów w Poddziałaniu 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Poniżej zamieszczamy listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów dofinansowanych. W przypadku konkursów nr: POWR.01.02.02-IP.18-28-001/15 oraz POWR.01.02.02-IP.18-28-002/15 wszystkie projekty ocenione pozytywnie będą dofinansowane. Ponadto w konkursach tych pozostają niewykorzystane kwoty alokacji na poziomie ok. 2,7 mln zł. (w konkursie 001 – subregion olsztyński) i ok. 2,8 mln zł. (w konkursie 002 – subregion elbląski).

WUP w Olsztynie podjął kroki zmierzające do ponownego ogłoszenia naborów wniosków w tych konkursach. Termin dodatkowych naborów planowany jest w czerwcu br.

W przypadku konkursu nr POWR.01.02.02-IP.18-28-003/15 (subregion ełcki) wartość dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie przewyższa dostępną w tym konkursie alokację.

Wyniki konkursów:

Skład Komisji Oceny Projektów:

archiwum2

rss

Newsletter
Dodaj strone do ulubionychWyślij stronę mailemDrukuj stronę
Tu jesteś: Informacja o zakończeniu prac Komisji Oceny Projektów Nr 1/1.2.2-POWR/2015 w ramach konkursów w Poddziałaniu 1.2.2 PO WER

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego