joomla templates Urzad Pracy

Drogi Użytkowniku!

 

Informujemy, że:

- pod adresem http://power.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

- pod adresem http://rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


Jeśli jesteś zainteresowany informacjami na temat PO WER lub RPO WiM przejdź na stronę właściwego Programu


Jeśli poszukujesz informacji archiwalnych na temat PO KL 2007-2013, pozostań na tej stronie

RPO2 PFE2
 maks2 ok

Aktualizacja „Planu realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce”

  • PDF

    Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonało aktualizacji opracowanego w 2014 r. „Planu realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce”, określającego zasady realizacji wsparcia osób młodych pozostających bez zatrudnienia, realizowanego m.in. z wykorzystaniem środków EFS oraz środków specjalnej linii budżetowej uruchomionej przez Komisję Europejską – Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (z ang. YEI) – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).


    Najbardziej istotną zmianą wprowadzoną w dokumencie jest rozszerzenie grona osób, które mogą skorzystać ze wsparcia w ramach Gwarancji dla młodzieży, z osób w wieku do 25. roku życia, na osoby w wieku do 29. roku życia (do dnia 30. urodzin). Uaktualniono również zapisy dotyczące konkursów centralnych i regionalnych, uwzględniono nowe formy wsparcia osób młodych wprowadzone nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r. Ponadto zaktualizowano diagnozę sytuacji młodych na rynku pracy oraz wskazano wysokość kwot na finansowanie działań z poszczególnych źródeł.
 

Pobierz pliki:

archiwum2

rss

Newsletter
Dodaj strone do ulubionychWyślij stronę mailemDrukuj stronę
Tu jesteś: Aktualizacja „Planu realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce”

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego