joomla templates Urzad Pracy

Drogi Użytkowniku!

 

Informujemy, że:

- pod adresem http://power.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

- pod adresem http://rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


Jeśli jesteś zainteresowany informacjami na temat PO WER lub RPO WiM przejdź na stronę właściwego Programu


Jeśli poszukujesz informacji archiwalnych na temat PO KL 2007-2013, pozostań na tej stronie

RPO2 PFE2
 maks2 ok

Konkursy PO WER - wnioski pozytywne formalnie

  • PDF

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych na konkursy ogłoszone w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Spośród 160 wniosków złożonych podczas naboru, 99 wniosków zostało skierowanych do oceny merytorycznej, 60 wniosków zostało odrzuconych z powodu nie spełniania kryteriów wyboru projektów ocenianych podczas oceny formalnej, natomiast 1 wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia z uwagi na brak uzupełnienia wniosku na etapie weryfikacji wymogów formalnych.

Poniżej przedstawiamy Listy wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursów:

archiwum2

rss

Newsletter
Dodaj strone do ulubionychWyślij stronę mailemDrukuj stronę
Tu jesteś: Konkursy PO WER - wnioski pozytywne formalnie

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego