joomla templates Urzad Pracy

Drogi Użytkowniku!

 

Informujemy, że:

- pod adresem http://power.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

- pod adresem http://rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


Jeśli jesteś zainteresowany informacjami na temat PO WER lub RPO WiM przejdź na stronę właściwego Programu


Jeśli poszukujesz informacji archiwalnych na temat PO KL 2007-2013, pozostań na tej stronie

RPO2 PFE2
 maks2 ok

Uruchomienie nowej Bazy Konkurencyjności dla perspektywy finansowej 2014-2020

  • PDF

    Informujemy, że w dniu 7 grudnia 2015 r. Ministerstwo Rozwoju udostępniło docelową Bazę Konkurencyjności dla perspektywy finansowej 2014-2020. Nowe narzędzie dostępne jest pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz https://konkurencyjnosc.gov.pl.
    Beneficjenci, którzy realizować będą projekty w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020, mają obowiązek upubliczniać zapytania ofertowe za pośrednictwem Bazy zgodnie z regulacjami zawartymi w tym zakresie w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.


    W przypadku beneficjentów PO WER korzystających dotychczas z bazy konkurencyjności uruchomionej na potrzeby PO KL, stosowane będą następujące zasady przejściowe:

  • obowiązek upubliczniania nowych zapytań ofertowych w ramach nowego narzędzia powstaje od 01.01.2016 r. (dotyczy to również projektów dla których upubliczniano już ogłoszenia na dotychczasowej bazie),
  • z dniem 31.12.2015 r. nastąpiła blokada możliwości rejestracji nowych użytkowników w dotychczasowej bazie, a konta zarejestrowane przed tym terminem będą aktywne do 01.03.2016 r. (celem dokończenia upublicznionych już zapytań, np. wskazania wyłonionego wykonawcy); w dniu 01.03.2016 r. wszystkie konta na starej bazie zostaną dezaktywowane,
  • od 01.01.2016 r. na dotychczasowym narzędziu nie mogą być upubliczniane nowe zapytania ofertowe,
  • dotychczasowe narzędzie jako archiwum będzie utrzymywane do listopada 2016 r.

 

Pobierz plik:

archiwum2

rss

Newsletter
Dodaj strone do ulubionychWyślij stronę mailemDrukuj stronę
Tu jesteś: Uruchomienie nowej Bazy Konkurencyjności dla perspektywy finansowej 2014-2020

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego