joomla templates Urzad Pracy

Drogi Użytkowniku!

 

Informujemy, że:

- pod adresem http://power.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

- pod adresem http://rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


Jeśli jesteś zainteresowany informacjami na temat PO WER lub RPO WiM przejdź na stronę właściwego Programu


Jeśli poszukujesz informacji archiwalnych na temat PO KL 2007-2013, pozostań na tej stronie

RPO2 PFE2
 maks2 ok

Pytania i odpowiedzi – konkursy POWER, uzupełnienie do części II (pytanie nr 5)

  • PDF

    Informujemy, że w drugiej części "Zestawienia pytań i odpowiedzi dotyczących założeń konkursów ogłoszonych przez WUP w Olsztynie w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER" (dokument opublikowany na stronie 07.12 br.), uzupełniono odpowiedź na pytanie nr 5 dotyczące doboru i określenia wartości docelowych wskaźników odnoszących się do poszczególnych kategorii uczestników (osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach). Do odpowiedzi dodano następujący komentarz dotyczący wskaźników efektywności zatrudnieniowej, wynikających z kryterium dostępu nr 7:

UWAGA!

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ZATRUDNIENIOWEJ


1. Projekty nie uwzględniające profilowania wsparcia na konkretną grupę docelową
Wartości docelowe wskaźników efektywności zatrudnieniowej, określone we wniosku o dofinansowanie, muszą odzwierciedlać kryterium dostępu nr 7, nawet jeśli wnioskodawca na etapie ubiegania się o dofinansowanie nie założył udziału w projekcie niektórych grup docelowych (np. osób niepełnosprawnych). W przeciwnym wypadku (np. brak jednego ze wskaźników lub przypisanie dla niego zerowej wartości docelowej) projekt zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej za niespełnienie kryterium dostępu nr 7.
Innymi słowy w każdym wniosku o dofinansowanie muszą znaleźć się wszystkie wskaźniki efektywności zatrudnieniowej ujęte w tabeli 3 na stronie 24 regulaminu konkursu wraz z przypisanymi im wartościami docelowymi nie niższymi niż wartości docelowe wynikające z treści kryterium


2. Projekty sprofilowane na konkretną grupę docelową ( tj. 100% uczestników projektu stanowią osoby z niepełnosprawnościami lub osoby o niskich kwalifikacjach)
Zgodnie z pismem IZ PO WER z dnia 16 września 2015 r. znak: DZF.I.8610.63.2015.SK.2 w sytuacji, gdy sam projektodawca określił we wniosku wybrane grupy docelowe do których kierował będzie wsparcie, pomiaru efektywności zatrudnieniowej w projekcie należy dokonywać wyłącznie w odniesieniu do grupy docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie. Jeżeli projekt ma być skierowany w całości do jednej (jednorodnej) grupy docelowej np. osób z niepełnosprawnościami, efektywność mierzona jest wyłącznie w odniesieniu do tej grupy, a w przypadku gdy uczestnik posiada jednocześnie cechy innej grupy np. jest osobą długotrwale bezrobotną – nie jest konieczne uzyskanie w projekcie minimalnego poziomu efektywności zatrudnieniowej dla tych pozostałych grup.

archiwum2

rss

Newsletter
Dodaj strone do ulubionychWyślij stronę mailemDrukuj stronę
Tu jesteś: Pytania i odpowiedzi – konkursy POWER, uzupełnienie do części II (pytanie nr 5)

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego