joomla templates Urzad Pracy

Drogi Użytkowniku!

 

Informujemy, że:

- pod adresem http://power.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

- pod adresem http://rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


Jeśli jesteś zainteresowany informacjami na temat PO WER lub RPO WiM przejdź na stronę właściwego Programu


Jeśli poszukujesz informacji archiwalnych na temat PO KL 2007-2013, pozostań na tej stronie

RPO2 PFE2
 maks2 ok

Wznowienie naborów wniosków po przerwie technicznej

  • PDF

W związku z wprowadzeniem przez Instytucję Zarządzającą z dniem 2 stycznia nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych o numerze 7.5 oraz zaktualizowanej Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL  Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie  informuje, że w od dnia 9 stycznia 2012 r. od godziny 8:00 wznowione zostały następujące nabory wniosków aplikacyjnych:

Konkurs zamknięty Nr I/POKL/PWP-8.1/2011 na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów współpracy  ponadnarodowej lub z komponentem ponadnarodowym, w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki.

Konkurs zamknięty Nr I/POKL/INN-P.VI/2011  Projekty innowacyjne testujące z możliwością realizacji projektów z komponentem ponadnarodowym w temacie: Poszukiwanie metod wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy.

Konkurs zamknięty Nr I/POKL/PWP-P.VI/2011 Projekty współpracy  ponadnarodowej lub z komponentem ponadnarodowym. Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu: Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza.

Konkurs zamknięty Nr II/POKL/PWP-P.VI/2011 Projekty współpracy  ponadnarodowej lub z komponentem ponadnarodowym.  Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu: Upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca,  praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna).

Konkurs zamknięty Nr III/POKL/PWP-P.VI/2011 Projekty współpracy  ponadnarodowej lub z komponentem ponadnarodowym. Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:
Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
a. pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
b. staże/praktyki zawodowe,
c. szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych.


Pobierz plik:

archiwum2

rss

Newsletter
Dodaj strone do ulubionychWyślij stronę mailemDrukuj stronę
Tu jesteś: Wznowienie naborów wniosków po przerwie technicznej

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego