joomla templates Urzad Pracy

Drogi Użytkowniku!

 

Informujemy, że:

- pod adresem http://power.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

- pod adresem http://rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


Jeśli jesteś zainteresowany informacjami na temat PO WER lub RPO WiM przejdź na stronę właściwego Programu


Jeśli poszukujesz informacji archiwalnych na temat PO KL 2007-2013, pozostań na tej stronie

RPO2 PFE2
 maks2 ok

Rekrutacja ekspertów do Komisji Oceny Projektów w 2012 r.

  • PDF

    Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie (IOK) ogłasza nabór ekspertów, którzy wezmą udział w pracach Komisji Oceny Projektów (KOP), powoływanych w celu oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkursy ogłaszane w roku 2012 w ramach Priorytetu VI i VIII – Działanie 8.1 POKL.

UWAGA! Ogłoszenie dotyczy wyłącznie ekspertów wpisanych do bazy ekspertów POKL prowadzonej przez IZ (która wchodzi w skład centralnej bazy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego). Zgłoszenia osób niewpisanych do ww. bazy nie będą rozpatrywane.

Eksperci, kandydaci na członków KOP przy WUP w Olsztynie, muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  • wpis do bazy ekspertów POKL prowadzonej przez IZ w obszarze: zatrudnienie i/lub adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw;
  • uzyskanie dyplomu ukończenia szkolenia e-learningowego dla osób dokonujących oceny projektów w ramach POKL uprawniającego do oceny projektów POKL w priorytetach VI i/lub VIII z terminem ważności do 30 czerwca 2012 r.;
  • doświadczenie w ocenie wniosków aplikacyjnych w ramach PO KL w obszarze: zatrudnienie i/lub adaptacyjność pracowników zajęcia dla dzieci od 3 roku życia i przedsiębiorstw.
  • Powołanie nastąpi w oparciu o umowę o dzieło, rozliczaną na podstawie rachunku. Wynagrodzenie brutto przewidziane za dokonanie oceny jednego wniosku wynosi odpowiednio:
  • ocena wniosku w ramach Priorytetu VI oraz Działania 8.1 POKL- 200,00 zł.

Wybór ekspertów zostanie przeprowadzony na podstawie przedłożonych kwestionariuszy. Pod uwagę będzie brane przede wszystkim doświadczenie w zakresie oceny wniosków w ramach Priorytetu VI i/lub VIII. Jakość i rzetelność sporządzonych ocen może zostać zweryfikowana na podstawie opinii właściwych IZ/IP/IP2.

Wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z załącznikiem nr 2 należy przesłać do dnia 10 lutego 2012 r. na adres:
Osoby do kontaktów roboczych:
- Maja Sarnacka: tel. 89 524 33 62, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- Barbara Falacińska: tel. 89 522 79 57, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Uwaga: zał. nr 1 Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych-należy przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Głowackiego 28. 10-448 Olsztyn, z dopiskiem na kopercie „NABÓR EKSPERTÓW 2012”

Plik do pobrania:

archiwum2

rss

Newsletter
Dodaj strone do ulubionychWyślij stronę mailemDrukuj stronę
Tu jesteś: Rekrutacja ekspertów do Komisji Oceny Projektów w 2012 r.

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego