joomla templates Urzad Pracy

Drogi Użytkowniku!

 

Informujemy, że:

- pod adresem http://power.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

- pod adresem http://rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


Jeśli jesteś zainteresowany informacjami na temat PO WER lub RPO WiM przejdź na stronę właściwego Programu


Jeśli poszukujesz informacji archiwalnych na temat PO KL 2007-2013, pozostań na tej stronie

RPO2 PFE2
 maks2 ok

Zakończenie drugiego posiedzenia KOP w ramach konkursu otwartego nr III/POKL/8.1.2/2011

  • PDF

Informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów złożonych w ramach konkursu nr III/POKL/8.1.2/2011. Posiedzenie Komisji Oceny Projektów Nr 2/III-8.1.2/2011 odbywało się w okresie od 12 grudnia 2011 r. do 10 stycznia 2012 r.

Poniżej zamieszczono listę rankingową z wynikami oceny merytorycznej:
Lista rankingowa  wniosków ocenionych w trakcie posiedzenia KOP Nr 2/III-8.1.2/2011 w ramach konkursu Nr III/POKL/8.1.2/2011

    W wyniku posiedzenia Komisji Oceny Projektów ocenionych zostało czterdzieści projektów, z czego propozycję dofinansowania otrzyma pierwszych dwanaście.

    Wartość kwot dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie wskazuje na wyczerpanie dostępnej puli środków przeznaczonych na konkurs. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych projektów, które zostaną przyjęte do realizacji będą sukcesywnie zamieszczane na naszej stronie internetowej po podpisaniu umów o dofinansowanie projektów.

    Jednocześnie informujemy, iż rozpoczął się etap powiadamiania Beneficjentów o wynikach oceny merytorycznej złożonych wniosków. Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie z uwagi na dużą ilość wniosków poddanych ocenie w trakcie zakończonego posiedzenia Komisji Oceny Projektów, wydłuża termin powiadomienia wszystkich Wnioskodawców o wynikach oceny z 10 do 15 dni od daty zakończenia posiedzenia KOP.

archiwum2

rss

Newsletter
Dodaj strone do ulubionychWyślij stronę mailemDrukuj stronę
Tu jesteś: Zakończenie drugiego posiedzenia KOP w ramach konkursu otwartego nr III/POKL/8.1.2/2011

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego