joomla templates Urzad Pracy

Eksperci

  • PDF

rpo

 

Na potrzeby oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 mogą być powoływani eksperci. Są to osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinach, których dotyczy przewidziane w programie wsparcie.

Za wybór kandydatów na ekspertów odpowiada Instytucja Zarządzająca, która zadania w tym zakresie może powierzać również innym instytucjom uczestniczącym w realizacji programu. Ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania wyznacza każdorazowo instytucja ogłaszająca dany konkurs. Eksperci wyłaniani są spośród osób umieszczonych w wykazie kandydatów na ekspertów w określonej dziedzinie.

Więcej informacji na stronie Riegonalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Piliki do pobrania:

Tu jesteś: RPO WiM Eksperci

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego