joomla templates Urzad Pracy

Nabory wniosków RPO WiM

  • PDF

rpo2016

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WiM 2014-2020 na rok 2016

wersje archiwalne harmonogramu


Kryteria wyboru projektów na rok 2016:

Projekty pozakonkursowe PUP

Projekty konkursowe

Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia

Nabór wniosków od 29 lipca 2016 do 12 sierpnia 2016

Działanie 10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe

Nabór wniosków od 29 lipca 2016 do 12 sierpnia 2016

Działanie 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe NABÓR ZAKOŃCZONY (trwa ocena wniosków)

Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 NABÓR ZAKOŃCZONY

Zestawienie pytań i odpowiedzi dotyczących założeń konkursów ogłoszonych przez WUP w Olsztynie w ramach Działania 10.4 RPO WiM 2014-2020

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dot. założeń konkursów ogłoszonych w ramach Działania 10.4 RPO WiM

2015

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WiM 2014-2020 na rok 2015 

Projekty pozakonkursowe PUP

Projekty konkursowe

Działanie 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe

Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia

Działanie 10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe    

Zestawienie pytań i odpowiedzi dotyczących założeń konkursów ogłoszonych w 2015 r. w ramach RPO WiM 2014-2020 - część I z 07.01.2016

Tu jesteś: RPO WiM Nabory wniosków

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego