joomla templates Urzad Pracy

Publikacje

  • PDF

Dział zawiera:

  • artykuły promujące dobre praktyki PO KL
  • grant "Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy"
  • Biuletyn WUP
  • Postępy we wdrażaniu POKL
  • Inne publikacje

archiwum2

Tu jesteś: Publikacje

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego