joomla templates Urzad Pracy

Projekty dofinansowane przez WUP

  • PDF

INFORMACJE ARCHIWALNE


Charakterystyka projektów dofinansowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -


2014

DZIAŁANIE 8.1 - opis Poddziałań

Poddziałanie 8.1.2

wsparcie zwalnianych pracowników oświaty

lista projektów


2013

 

PRIORYTET VI - opis Działań i Poddziałań

Poddziałanie 6.1.1 (subregion olsztyński)
lista projektów
Poddziałanie 6.1.1 (subregion elbląski) lista projektów
Poddziałanie 6.1.1 (subregion ełcki) lista projektów
Działanie 6.2
(mikropożyczki)
lista projektów


2012

PRIORYTET VI - opis Działań i Poddziałań

Poddziałanie 6.1.1 (subregion olsztyński)
lista projektów
Poddziałanie 6.1.1 (subregion elbląski) lista projektów
Poddziałanie 6.1.1 (subregion ełcki) lista projektów
Działanie 6.2 lista projektów

Poddziałanie 6.1.1

(projekty współpracy ponadnarodowej)

lista projektów


DZIAŁANIE 8.1 - opis Poddziałań

Poddziałanie 8.1.1
(1 i 2 typ operacji)
 lista projektów

Poddziałanie 8.1.2 (subregion olsztyński)

lista projektów
Poddziałanie 8.1.2 (subregion elbląski) lista projektów
Poddziałanie 8.1.2 (subregion ełcki) lista projektów


2011
 
PRIORYTET VI - opis Działań i Poddziałań

Poddziałanie 6.1.1 lista projektów
 Poddziałanie 6.1.1
(wsparcie dla osób niepełnosprawnych)
lista projektów
Poddziałanie 6.1.1 -
projekty z komponentem ponadnarodowym

(wsparcie wolontariatu)
lista projektów
Poddziałanie 6.1.1 -
projekty z komponentem ponadnarodowym

(wsparcie osób niepełnosprawnych)
lista projektów
Działanie 6.2  lista projektów
 Działanie 6.3  lista projektów


DZIAŁANIE 8.1 - opis Poddziałań

Poddziałanie 8.1.1
(1 i 2 typ operacji)
 lista projektów
 Poddziałanie 8.1.1
(1 i 2 typ operacji - punkty konsultacyjne)
 lista projektów
 Poddziałanie 8.1.2
(outplacement)
 lista projektów
 Poddziałanie 8.1.2
(4 typ operacji -
szkolenia dla odchodzących z rolnictwa)
 lista projektów
 Poddziałanie 8.1.3 -
projekty współpracy ponadnarodowej

(1, 3 i 5 typ operacji)
 lista projektów
 Poddziałanie 8.1.1 -
projekty z komponentem ponadnarodowym

(1 typ operacji)
 lista projektów
 Działanie 8.1 - projekty innowacyjne
w temacie:"Wdrażanie strategii społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstwa
 lista projektów2010

 Poddziałanie 6.1.1    Działanie 6.2  Działanie 6.3 

lista projektów

lista projektów lista projektów

 Poddziałanie 8.1.1 (1 i 2 typ operacji) 

 Poddziałanie 8.1.1 (3 typ operacji)

 Poddziałanie 8.1.2 (1,3 i 5 typ operacji)

 Poddziałanie 8.1.2 (outplacement)

lista projektów lista projektów lista projektów lista projektów

Projekty innowacyjne

Projekty ponadnarodowe

 2009

 Poddziałanie 6.1.1   Poddziałanie 6.1.1B    Działanie 6.2  Działanie 6.3 

 lista projektów

 lista projektów

  lista projektów 

 lista projektów

Projekty innowacyjne - lista

 Poddziałanie 8.1.1 

 Poddziałanie 8.1.1z 

 Poddziałanie 8.1.2 

 Poddziałanie 8.1.2 (outplacement)

 Poddziałanie 8.1.3 

 lista projektów

 lista projektów

 lista projektów

 lista projektów

 lista projektów

 

 2008

 Poddziałanie 6.1.1   Poddziałanie 6.1.2    Działanie 6.2   Działanie 6.3 
 lista projektów  lista projektów  lista projektów 
 lista projektów
 Poddziałanie 8.1.1   Poddziałanie 8.1.2   Poddziałanie 8.1.3 
 lista projektów  lista projektów  lista projektów
Tu jesteś: Projekty dofinansowane

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego