joomla templates Urzad Pracy

Drogi Użytkowniku!

 

Informujemy, że:

- pod adresem http://power.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

- pod adresem http://rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


Jeśli jesteś zainteresowany informacjami na temat PO WER lub RPO WiM przejdź na stronę właściwego Programu


Jeśli poszukujesz informacji archiwalnych na temat PO KL 2007-2013, pozostań na tej stronie

Nabory wniosków PO WER

  • PDF

power2

2016

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla PO WER na 2016 rok

Roczny Plan Działania na rok 2016 w ramach Osi I PO WER

Roczny Plan Działania na rok 2016 w ramach Osi I PO WER (wersja 2 z 07.06.2016)


Projekty pozakonkursowe PUP

 

Projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych NABORY AKTUALNE

 

2015

Roczny Plan Działania na rok 2015 w ramach Osi I PO WER

(planowane konkursy, kryteria wyboru projektów, zakładane do osiągnięcia wskaźniki, pula środków na finansowanie realizacji projektów)


Projekty pozakonkursowe PUP


Projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Tu jesteś: PO WER Nabory wniosków

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego