joomla templates Urzad Pracy

2012

  • PDF
  • Mikropożyczki w ramach Działania 6.2 - wyjaśnienia WUP Olsztyn (czerwiec 2012)

   pobierz plik

  • FAQ IZ w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL  - kwiecień 2012
  • FAQ dot. sposobu pomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie PO KL
  • FAQ w zakresie monitoringu i sprawozdawczości w ramach PO KL

   pobierz plik

  • Pytania i odpowiedzi ze Spotkania Informacyjnego WUP Olsztyn z dn. 02.04.2012 r. (konkursy z Poddziałania 6.1.1, 8.1.1 i 8.1.2 PO KL)

archiwum2

Tu jesteś: Piszesz projekt FAQ 2012

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego