joomla templates Urzad Pracy

2011

 • PDF
 • Dodatkowe wyjaśnienia do FAQ ze Spotkania Informacyjnego WUP w Olsztynie dn. 21.11.2011 r. (Poddziałanie 6.1.1 i Działanie 6.2)
 • Okres realizacji projektu w 2011 r. (kryterium dostępu dla Poddziałania 6.1.1 i Działania 6.2) (02.12.2011)
 • Grupa docelowa w Poddziałaniu 6.1.1 (kryterium dostępu dla konkursu nr I/POKL/6.1.1/2011) (02.12.2011)
 • FAQ ze Spotkania Informacyjnego WUP Olsztyn z dn. 21.11.2011 r. (Poddziałanie 6.1.1, Działanie 6.2) 
 • FAQ ze Spotkań Informacyjnych WUP Olsztyn z dn. 12 i 13 września 2011 r.
 • FAQ ze Spotkania Informacyjnego WUP Olsztyn z dn. 05.08.2011r.
 • FAQ IZ dot. zatrudniania personelu do projektów PO KL - interpretacja z dn. 17 czerwca 2011
 • Główne trudności Projektodawców dot. zasady równości szans płci we wnioskach o dofinansowanie PO KL, Opracowanie Ingafor na zlecenie IZ PO KL (15.07.2011 r.)
 • Zestaw pytań i odpowiedzi dot. konkursu nr II /POKL/8.1.1/2011. (13.06.2011)
 • Formy wsparcia w ramach konkursu nr II/POKL/8.1.1/2011 (szkolenia i doradztwo) (13.06.2011)
 • FAQ ze Spotkania Informacyjnego WUP Olsztyn z dn. 27.05.2011 r. 

   pobierz plik

 • FAQ MRR dot. kwalifikowalności wydatków (19.05.2011)
 • Odbiorcy wsparcia w ramach konkursu A.2 w Poddziałaniu 8.1.1 (szkolenia z zakresu wdrażania strategii zarządzania firmą) (04.05.2011)
 • Zestaw pytań i odpowiedzi ze Spotkania Informacyjnego WUP Olsztyn z dn. 05.04.2011r.
 • Potencjał finansowy w przypadku podmiotów prowadzących działalność krócej niż rok [kwiecień]
 • FAQ ze Spotkania Informacyjnego WUP Olsztyn z dn. 17.03.2011r.
pobierz plik
Aktualizacja pyt. 8 z dn. 29.03.2011
 • Kwalifikowalność wydatków w projektach PO KL (wyjaśnienia MRR) [marzec]
 • "FAQ w systemie PEFS 2007 dla PO KL" (wersja 2.0) [luty]
 • "FAQ Generatory" – zbiór pytań dot. GWA/GWA-E oraz GWP [styczeń]

archiwum2

Tu jesteś: Piszesz projekt FAQ 2011

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego