joomla templates Urzad Pracy

2010

 • PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące Poddziałania 8.1.1 PO KL
 • Wyjaśnienia dotyczące grup docelowych w Poddziałaniu 8.1.1 PO KL
 • Pomoc publiczna w projektach innowacyjnych testujących [październik]
 • Kwalifikowanie kursu dot. Pakietu Office jako szkolenia z poprawy umiejętności ICT [październik]
 • Konsultacja zapisów wniosku i poprawa ewentualnych braków [październik]
 • Jak należy traktować coaching: jako usługę szkoleniową czy jako doradztwo? [maj] 
 • Kwalifikowalność wynagrodzenia mentorów [maj]
 • Beneficjenci ostateczni Poddziałania 8.1.2 POKL (pracownicy cywilni wojska) [marzec]
 • Beneficjenci ostateczni Poddziałania 6.1.1 PO KL (żołnierze zawodowi) [marzec]
 • Wyjaśnienia dotyczące prawidłowości realizacji Poddziałania 8.1.2 PO KL (outplacement) [marzec]
 • Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL. Standard minimum. FAQ - IZ. [luty]
 • FAQ w systemie PEFS 2007 dla PO KL [luty]
 • Weryfikacja potencjału finansowego Projektodawcy [luty]
 • Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie - koszty pośrednie

archiwum2

Tu jesteś: Piszesz projekt FAQ 2010

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego