joomla templates Urzad Pracy

Dokumenty

  • PDF

Dokumenty programowe

Zasady wyboru projektów 

Projekty systemowe  

Pomoc techniczna

Kontrola

Sprawozdawczość

Instrukcje

Pomoc publiczna

 Projekty innowacyjne i ponadnarodowe

Zasady finansowania

Generator Wniosków Aplikacyjnych 

Generator Wniosków Płatniczych 

Formularz PEFS 2007

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn

Promocja i informacja

Procedury odwoławcze

Prawo Zamówień Publicznych i zasada konkurencyjności

Partnerstwo

Różne archiwum2

Tu jesteś: Dokumenty Dokumenty programowe

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego