joomla templates Urzad Pracy

Dokumenty do umowy

  • PDF

Lista załączników do Umowy o dofinansowanie projektu

Załączniki związane z pomocą publiczną

Załączniki związane z pomocą publiczną i pomocą de minimis

Załączniki związane z zakazem dostępu do środków (dot. powierzania wykonywania pracy cudzodziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP)

 

 

Porozumienie w sprawie dofinansowania Działania 6.1, Działania 6.2, Działania 6.3, Działania 8.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dn. 14 sierpnia 2007 r. wraz z 3 Aneksami.

Aneks nr 4 do Porozumienia z dn. 14 sierpnia 2007 r. w sprawie dofinansowania Działania 6.1, Działania 6.2, Działania 6.3, Działania 8.1 w ramach PO KL

Aneks nr 5 do Porozumienia (...)

Aneks nr 6 do Porozumienia (...)Tu jesteś: Dokumenty Dokumenty do umowy

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego