joomla templates Urzad Pracy

Szukaj
Szukaj tylko:

Wyszukaj: akty prawne

Znaleziono pozycji: 15.

1. Nabory wniosków RPO WiM
(Fundusze unijne na lata 2014-2020/Fundusze unijne na lata 2014-2020)
... Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe NABÓR ZAKOŃCZONY (trwa ocena wniosków) Subregion olsztyński - 6 943 719,27 zł: Ogłoszenie o konkursie Regulamin ...
2. Dokumenty i wytyczne RPO WiM
(Fundusze unijne na lata 2014-2020/Fundusze unijne na lata 2014-2020)
... obowiązująca od 24.11.2015 do 07.03.2016   Akty prawne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej ...
3. Dokumenty i wytyczne PO WER
(Fundusze unijne na lata 2014-2020/Fundusze unijne na lata 2014-2020)
...  Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 - obowiązuje od 21.01.2015   Akty prawne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie ...
4. "Krok ku zatrudnieniu" - projekt Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach
(Artykuły promujące dobre praktyki PO KL/Artykuły promujące dobre praktyki PO KL)
... na aktywizacji zawodowej kończąc – dodaje Lucyna Jędryczka, przewodnicząca stowarzyszenia SION. - Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych już od kilku lat realizujemy projekty, w ramach których osoby ...
... wraz z kierownikami i brygadzistami odbyli szkolenie z zakresu komunikacji w zespole i z zakresu obsługi programu zarządzania produkcją (łącznie 79 osób). Szkolenie to miało za zadanie nauczyć praktycznych ...
6. "Sam Sobie Szefem" - projekt Placówki Kształcenia Zawodowego
(Artykuły promujące dobre praktyki PO KL/Artykuły promujące dobre praktyki PO KL)
... osób niepełnosprawnych.     Celem głównym projektu „Sam Sobie Szefem” było podniesienie aktywności zawodowej oraz zwiększenie o 96 liczby miejsc pracy na terenie miasta Olsztyn i powiatu ...
7. Szwedzki projekt EFS - Równe szanse
(Aktualności/Aktualności)
... w/w zadań projekt potrzebuje/poszukuje efektywnych metod działania.  Stąd też wynika potrzeba znalezienia/zidentyfikowania dobrych i sprawdzonych praktyk poza Szwecją, na rynku międzynarodowym. Dlatego ...
8. Akty prawne i dokumenty dotyczące perspektywy 2014-2020
(Fundusze unijne na lata 2014-2020/Fundusze unijne na lata 2014-2020)
... z dn. 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006   Dokumenty krajowe Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, ...
9. Akty prawne i dokumenty dotyczące perspektywy 2014-2020
(Fundusze UE na lata 2014-2020/Fundusze UE na lata 2014-2020)
... nr 1304/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006   Dokumenty krajowe Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne ...
10. Informacje ogólne
(Konkurs/Konkurs)
... Ludzki, a w jego ramach Działań: • 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Celem Działania jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do ...
11. Akty prawne
(Dokumenty/Dokumenty)
Aktualnie obowiązujące, ujednolicone akty prawne. Prawo unijne Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju ...
12. Działanie 6.2 PO KL
(Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej/Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej)
... do projektu nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej. Projekty realizowane w 2013 i 2014 roku skierowane będą wyłącznie do osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo należących do jednej ...
... lub nieaktywne zawodowo. W oparciu o doświadczenia własne i dzięki ponadnarodowej współpracy z fińskim partnerem – organizacją pozarządową ,,Kynnys ry Turun toimikunta” – ERKON stworzył nowy model zatrudnienia ...
14. pozostałe opracowania i analizy
(Artykuły nieprzypisane)
Efektywność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w ...
15. Archiwum aktów prawnych
(Artykuły nieprzypisane)
Akty prawne unijne: Rozporządzenie Rady nr 1164/1994/WE z dn. 16 maja 1994 r. ustanawiające Fundusz Spójności Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dn. 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ...
Tu jesteś: Strona startowa

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego