joomla templates Urzad Pracy

Szukaj
Szukaj tylko:

Wyszukaj: wer

Znaleziono pozycji: 28.

Strona 1 z 2
Informujemy, że pod adresem http://power.wupolsztyn.praca.gov.pl/ uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wszystkie informacje dotyczące działań ...
... formalnej, natomiast 1 wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia z uwagi na brak właściwego uzupełnienia wniosku na etapie weryfikacji wymogów formalnych. Poniżej przedstawiamy Listy wniosków zakwalifikowanych ...
... zagregowanych danych wskaźnikowych w odniesieniu do poszczególnych projektów w oparciu o wyeksportowane z SL2014 pliki formularzy monitorowania uczestników. Załącznikiem do aplikacji jest plik do weryfikacji ...
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza konkursy na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ...
5. Eksperci
(Fundusze unijne na lata 2014-2020/Fundusze unijne na lata 2014-2020)
...  Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - wersja z 05.08.2016  ...
... gorąco zachęcamy wszystkich Beneficjentów PO WER do korzystania z narzędzi umożliwiających bieżące śledzenie zmian w tym zakresie. Polecamy w szczególności zapisanie się do newslettera dostępnego na stronie ...
Informujemy, że w związku ze szkoleniem wewnętrznym pracowników w dniach 16-17 czerwca 2016 roku Punkt Kontaktowy POWER i RPO WiM będzie nieczynny. Punkt Kontaktowy wznowi bezpośrednią i telefoniczną ...
8. Konkursy POWER
(Aktualności/Aktualności)
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że w drugiej połowie czerwca br. przewidziane jest ogłoszenie dwóch konkursów w ramach Poddziałania 1.2.2 POWER (na subregion olsztyński i elbląski). Rozpoczęcie ...
... jest wybór projektów do dofinansowania, określonych w załącznikach nr 5-7 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020. Przedmiotem weryfikacji będą jedynie informacje oraz dokumenty ...
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że zakończyła się procedura oceny formalno-merytorycznej projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy  na rok 2016 w ramach Działania 1.1 Wsparcie ...
Informujemy, że dnia 8 kwietnia br. zakończyła posiedzenie Komisja Oceny Projektów w ramach 3 konkursów w Poddziałaniu 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Poniżej zamieszczamy listy ...
12. 2015
(Prezentacje/Prezentacje)
Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów w związku z ogłoszeniem konkursów w ramach Działania 1.2 PO WER - 20.11.2015 r. Wprowadzenie Regulamin Formy Wsparcia Kwestie Finansowe ...
... pośrednictwem Lokalny System Informacyjny MAKS 2 oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z systemu LSI MAKS 2 (1 egzemplarz) osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w terminie od 16.03.2016 r. do ...
... adresem: http://maks2.warmia.mazury.pl/ oraz w wersji papierowej wydrukowanej z systemu LSI MAKS 2 (2 egzemplarze) - osobiście, kurierem lub pocztą w terminie od 31 marca 2016 r. do 29 kwietnia ...
... Edukacja Rozwój.     Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) oraz w wersji papierowej osobiście, kurierem lub ...
... na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (z ang. YEI) – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).     Najbardziej istotną zmianą wprowadzoną w dokumencie jest rozszerzenie ...
... Edukacja Rozwój.          Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) oraz w wersji papierowej osobiście, ...
18. Konkursy PO WER - wnioski pozytywne formalnie
(Aktualności/Aktualności)
... ocenianych podczas oceny formalnej, natomiast 1 wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia z uwagi na brak uzupełnienia wniosku na etapie weryfikacji wymogów formalnych. Poniżej przedstawiamy Listy ...
... Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.     W przypadku beneficjentów PO WER korzystających dotychczas z bazy konkurencyjności uruchomionej ...
Poniżej publikujemy trzecią część "Zestawienia pytań i odpowiedzi dotyczących założeń konkursów ogłoszonych przez WUP w Olsztynie w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER". Zestawienie pytań i odpowiedzi ...
Tu jesteś: Strona startowa

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego