joomla templates Urzad Pracy

badania regionalne

  • PDF

Baza badań regionalnych z zakresu rynku pracy

 

Raporty/analizy w ramach realizowanych w województwie warmińsko-mazurskim projektów innowacyjnych:


Projekt innowacyjny "Innowacje Przyszłoscią Regionu"

Projekt innowacyjny "Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodziezy ze srodowisk wiejskich Warmii i Mazur"

Projekt innowacyjny "Opracowanie i upowszechnianie narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych".

Tu jesteś: Badania/raporty/analizy badania regionalne

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego