joomla templates Urzad Pracy

Drogi Użytkowniku!

 

Informujemy, że:

- pod adresem http://power.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

- pod adresem http://rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


Jeśli jesteś zainteresowany informacjami na temat PO WER lub RPO WiM przejdź na stronę właściwego Programu


Jeśli poszukujesz informacji archiwalnych na temat PO KL 2007-2013, pozostań na tej stronie

RPO2 PFE2
 maks2 ok

Nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej RPO WiM 2014-2020

  • PDF

Informujemy, że pod adresem http://rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl/ uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Więcej…

Konkurs „Nakręć się na sukces”

  • PDF

Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie „Nakręć się na sukces” organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Portalem Interia.pl, którego celem jest promocja wsparcia oferowanego dzięki Funduszom Europejskim.
Dla autorów najciekawszych filmów, którzy opowiedzą o swoim biznesie lub pomyśle zrealizowanym dzięki środkom unijnym, czekają bardzo atrakcyjne nagrody, w tym nagroda główna – 100 000 zł na promocję swojego pomysłu.
Szczegółowe informacje na temat zasad udziału w konkursie znajdziecie Państwo na Portalu Funduszy Europejskich oraz Portalu Interia.pl.

Działanie 10.5 RPO WiM: Wsparcie osób zwolnionych z pracy – zmiana kwalifikacji oraz dotacje na założenie firmy

  • PDF

Projekty realizowane w ramach Działania 10.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe skierowane są do:

Więcej…

Nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej PO WER

  • PDF

Informujemy, że pod adresem http://power.wupolsztyn.praca.gov.pl/ uruchomiliśmy nowy Serwis Instytucji Pośredniczącej Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Więcej…

Wysokość dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielanych w ramach Działania 10.3 oraz 10.5 RPO WiM

  • PDF

Zwracamy Państwa uwagę, że zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu rozdział 1.4 oraz Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (Podrozdział 4.2 Warunki i procedury udzielania wsparcia) wsparcie finansowe udzielane w ramach realizowanych projektów z Działania 10.3 oraz 10.5 RPO WiM nie może być wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia.

Więcej…

archiwum2

rss

Newsletter
Dodaj strone do ulubionychWyślij stronę mailemDrukuj stronę
Tu jesteś: Strona startowa

unia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego